We also found translations for word hawk in English.

Hawk

Bill Gates, Stephen Hawking, Paul McCartney Michael Jordan, Michelle Kwan, herkes burada.

Wow. There's Bill Gates, Stephen Hawking Paul McCartney., Michael Jordan, Michelle Kwan.

Merhaba, ben Johnny Knoxville Mat Hoffman ve Tony Hawk ile birlikteyim, ve bu da Meydan

Hello, I'm Johnny Knoxville and I'm here with Mat Hoffman and Tony Hawk and this is the Gauntlet.

Hudson Hawk kötü bir adam değil.

Hudson Hawk is not a bad man.

Görünüse göre dün gece Stephen Hawking'i aramisim. ilk yeni mesaj.

Apparently, I called Stephen Hawking last night. First new message.

Evet ama ne yazık ki Steven Hawking, açıklamak için burada değil.

Yes, but unfortunately, Stephen Hawking isn't here to explain it.

Profesör Hawking. Sizinle tanışmak büyük bir şeref ve ayrıcalık efendim.

Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir.

Ya o, ya da Stephen Hawking'in yeni otobiyografisi. ikimiz de Hawking konusunda ne düsündügünü biliyoruz.

It was that or Stephen Hawking's new autobiography, and we both know how he feels about Hawking.

Görünüşe göre dün gece Stephen Hawking'i aramışım.

Apparently, I called Stephen Hawking last night.

Neden Stephen Hawking dışında herkes beni seviyor?

Why does everyone love me except Stephen Hawking?

Bruno Hawks, Gina Sanchez,.. Olivia Hopkins, ve Kruger Spence.

Bruno Hawks, Gina Sanchez, Olivia Hopkins and Kruger Spence.