Hayatımı

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Ve inan bana, ben bunu istemedim, çünkü senden önce çok iyi bir hayatım vardı.

And believe me, I did not want that, because I had a good life before you.

Bugün kız kardeşim için çok önemli bir gün, belki de hayatının en önemli günü.

This is a very special day for my sister, probably the most important of her life.

Bu yeni bir şey değildi ve o adam bütün hayatın da hiçbir şey yapmadı. ve o

That wasn't anything new, and that guy, he hasn't done anything right his whole life, and he

Bu benim hayatım ve ben de bana göre doğru olanı yapıyorum.

This is my life and I'm doing what's right for me.

Bu artık benim hayatım ve bu insanlar benim ailem.

This is my life now, and these people are my family.

Hayatında ilk defa, ben de senin istediğin bir şey var.

For the first time in your life, I have something you want.

Artık bunun doğru olmadığını, bir gün benim için de yeni bir hayat olacağını biliyorum.

Now I know that isn't true, that there will be a new life for me, one day.

Bu hayat senin için bu kadar iyiyse neden benim için de yeterince iyi olmasın?

That's good enough for your life Why would not it be better for me?