Haydutlar

Ama açlıktan ölen bir haydut çetesi, yiyecekleri öğrendi, ve karıncalar gibi köyü istila ettiler!

But a gang of starving bandits learned of the food and they invaded the village like ants!

Şu haydutlara dikkatli bakın yenilmez ve efsanevi Robin Hood ve arkadaşı Allan A Dale.

Behold the outlaw! The invincible and legendary Robin Hood. And his friend, Allan A Dale.

Bir arkadaşım bir kaç ay önce bir kaç tane haydut öldürdü.

A friend of mine killed some bandits a few months back.

Pamuk Prenses bir haydut, katil ve bir tehdit.

Snow White's a bandit, a murderer and a menace.

Bayrak, bandana ban haydut, haydutluk bariton, cömert barok, bazilika baron.

Banner, bandana ban bandit, banditry baritone, benevolent baroque, basilica baron.

Sen Beauregard Bennet'sın, sen bir haydut ve katilsin!

You're Beauregard Bennet, you're a bandit and a murderer!

Çünkü o bir yalancı, bir haydut ve bir katil. Los Angeles kenti, Alberto'yu yoramadı

Because he's a liar, a thug and a killer. city of Los Angeles, Alberto tirelessly paid

Çok tehlikeli bir haydut. Katillerle dolu bir çetesi olan.

A very dangerous bandit with a gang of killers.

O bir haydut, çizgi film kahramanı. Yapma.

He's a thug he's a cartoon character, come on!

O bir haydut, çizgi film kahramanı.

He's a thug. He's a cartoon character.