We also found translations for word heather in English.

Heather

Heather ile çok kötü bir konuşma oldu ve gizli görevde olduğumu unuttum.

Oh, I had this terrible conversation with Heather and I, uh forgot I was undercover.

Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum Heather.

I love you, Heather. More than anything in this world.

Bunlar benim Palm Bay'den arkadaşlarım, bu Donny ve bu da Heather.

These are my friends from Palm Bay, this is Donny and this is Heather.

Bir sonraki sabah Heather son bir doktor randevusu olduğunu söyledi.

And the next morning, Heather said that she had one more doctor's appointment.

Evet, dinle. Heather, senin DNA üzerine bir araştırma yaptığını söyledi.

Yeah, listen, Heather said that you're doing research on DNA.

Annie ve Heather sadece beni korumaya çalışıyordu ve bunun için ceza alacaklar.

Annie and Heather were just trying to protect me, and they're being punished for it.

Ve bu da bizi size getiriyor, Bay Owen ve tatlı Heather.

Which brings us to you, Mr Owen and the lovely Heather.

Heather alınmasın ama sanırım başka bir yere gitmeyi tercih ederim.

No offense to Heather, but I think I'd rather go somewhere else.

Ne olduğunu biliyor musun, Heather?

Do you know what happened, Heather?

Sanırım Heather bana bir şey söylemeye çalışıyordu.

I think Heather was trying to tell me something.