Hemingway

Bana bak, Ernest Hemingway, Van Gogh ve Kurt Cobain ile takılıp içiyorum.

Wow, look at me. Hanging out drinking with Ernest Hemingway, Van Gogh and Kurt Cobain.

Ernest Hemingway, Dorothy Parker, F. Scott Fitzgerald.

Ernest Hemingway, uh, Dorothy Parker, F. Scott Fitzgerald

Bir gün James Jones ya da Hemingway gibi bir şeyler yazacağım.

One day I'll write something like James Jones or Hemingway.

Kendine yeni bir gömlek al Hemingway.

Buy yourself a new shirt, Hemingway.

Hemingway kendini öldürdü, ve insanlar onun kitabını satın aldı.

Hemingway killed himself. And people actually bought his books.

Biraz daha şarap alır mısınız Bay Hemingway?

Would you like some more wine, Mr. Hemingway?

Hayır, çok depresif. Hemingway, belki de?

No, no, no, Too depressing, Hemingway, perhaps?

Hemingway, Sylvia Plath, Billie Holiday,

Hemingway, Sylvia Plath, Billie Holiday,

Zavallı Dom Hemingway.

Poor Dom Hemingway.

Vay be, Lemon, bu Hemingway'in yazmasını izlemek gibi,

Wow, Lemon, this is like watching Hemingway write.