Hemolitik

Doğru, bu tıpkı hemolitik anemideki gibi genetik bir kusur.

Right. It's a genetic defect, just like hemolytic anemia.

Doğru. Genetik bir bozukluk bu, hemolitik anemi gibi.

It's a genetic defect, just like hemolytic anemia.

Hemolitik üremik sendrom olabilir.

Could be hemolytic uremic syndrome.

Hemolitik üremik sendrom, sepsis

Hemolytic uremic syndrome, sepsis

Hemolitik üremik sendrom.

Hemolytic uremic syndrome.

Hemolitik anemi karaciğer hasarına sebep olmaz.

Hemolytic anemia doesn't cause liver damage.

Koagülopati ve böbrekler, neye karşılık geliyor? Hemolitik üremik sendrom.

Coagulopathy plus kidney equals what? hemolytic uremic syndrome.

Nörotoksik, proteolitik ve hemolitik yapıda.

It's neurotoxic, proteolytic, and hemolytic.