Henri

Evet, ben bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Ama Henry bunu bilmiyor.

Yeah, I know that and you know that, but Henry doesn't know that.

Sadece bu değil, Anna, Henry Edward ve John için de birşeyler yapıyor. Benim için ise asla.

I understand not only that he does for Anna, Henry, Edward and John, and never for me, never.

Birinci Henry, Stephen ve İkinci Henry, Birinci Richard, ve Kötü Kral John.

Henry the First, Stephen. Henry the Second, Richard I the First, and Bad King John.

Henry, senin ne işin var burada?

Henry? Henry, what are you doing here?

Bu yüzden bunu yapmam gerek. Sadece Henry için değil, kendim için de.

That's why I need to do this not just for Henry, for me.

Ve şimdi bunu ben Henry ile yapacağım Eğer bana yardım edersen.

And now I'm going to do that with Henry if you'll help me.

Henry, sana çok önemli bir şey sormam gerek

Henry, I need to ask you something very important.

Üzgünüm Henry ama kurbandan gelen bir arama onu tutmak için yeterli değil.

I'm sorry, henry, But one phone call from the victim isn't enough to hold him.

Bu kötü bir fikir, Henry.

Well, it's a bad idea, Henry.

Henry bu senin hatan değil; Sadece yardım etmeye çalıştın.

Henry this isn't your fault; You were just to help.