Heru ur

Tanith sayesinde Tokra, Apophis ile Heru-ur arasındaki bu iletişimi kaydetti.

Thanks to Tanith, the Tok'ra intercepted this conversation. .between Apophis and Heru-ur.

Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus ve Apophis'i öldürenler.

Slayers of Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus and Apophis.

Şu anda Heru-ur, Apophis'e karşı Düzen Efendileri ile bir ittifak içinde.

Currently, Heru-ur is allied with the System Lords against Apophis.

Ra, Apophis, Hathor, Heru-Ur

Ra, Apophis, Hathor, Heru-Ur

Heru-ur ve diğer Düzen Efendileri bile şu anda Apophis'ten korkuyorlar.

Even Heru-ur and the other System Lords now fear Apophis.

Kel shak, Heru-ur.

Kel shak, Heru-ur.

Sokar, Set. .Hator.. Heru-ur, Kronos.

Sokar, Seth, Hathor, Heru-ur, Cronus.

Yani, Heru-ur öldü mü?

So, Heru-ur is dead?

Lordum, Heru-ur sizi selamlıyor.

My Lord, Heru-ur hails you.