Hiçbir

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

She don't know anything about me, but I know everything about her.

O burada değil ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Yeah, well, he's not here, and he doesn't know anything about that.

Sana bir şey söyleyeyim Ben hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

Well, I'll tell you something I don't know anything about.

Çok üzgünüm ama şu an senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.

Listen, I'm sorry, but there's nothing I can do for you right now.

Gerçekten ben Gerçekten bu konuda hiçbir şey bilmiyorum.

I really really don't know anything about this.

Sen hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum.

You know everything about me, and I don't know anything about you.

Ama ben, ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

But I don't, I don't know anything about him.

Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum!

But I don't know anything about you!

Üzgünüm ama senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.

I'm sorry, but there's nothing I can do for you.

Ve ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

And I don't know anything aBout you.