Howard

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Bay Doyle, ben şef yardımcısı Chief Johnson, ve bu da FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

Mr. Doyle, I'm Deputy Chief Johnson, and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Howard için yeterince güzel ama benim için değil mi?

Oh, so she's good enough for Howard, but not for me?

Bayanlar ve baylar, Bay Howard Stark!

Ladies and gentlemen, Mr Howard Stark!

Dört kişi öldü: Memur Joseph Howard, ve mahkûmlardanmahkûmlardan Lou Wrath, Junior Pierce ve Kenny White.

Four people are dead: officer Joseph Howard, and prisoners Lou Wrath, Junior Pierce and Kenny White.

Howard senin en yakın arkadaşın, bu da onun sevgilisi.

Howard is your best friend, and that is his girlfriend.

Ben Los Angeles Emniyeti'nden Başkomiser Sharon Raydor. Bu da FBI'dan Özel Ajan Howard.

I'm Captain Sharon Raydor of the LAPD, and this is special agent Howard of the FBl.

Size Ajan Howard hakkında bir soru sorabilir miyim?

May I ask you a question about special agent Howard?

Sana bir soru sorabilir miyim Howard?

Can I ask you a question, Howard?

İyi akşamlar, Bay Howard.

Good evening, Mr. Howard.