Humprey

Harika bir aileniz var Bay Humprey.

You got a great family, Mr. Humphrey.

Bu Humprey'in yardım edebileceği bir şey değil mi?

This isn't something Humphrey could help you with?

Bir kez daha Humprey, senden bir adım öndeyim.

Once again, Humphrey, I am one step ahead of you.

Yani Dan Humprey gerçek bir kitap yazdı.

So dan humphrey wrote an actual novel.

Humprey, kendimi eski ben gibi hissediyorum tekrar.

Humphrey, I'm feeling like my old self again.

Merhaba, ben Rufus Humprey Lily'nin

Hi. I'm Rufus Humphrey. Lily's

Merhaba, benim adım Margaret Humpreys.

Hello, my name's Margaret Humphreys.

Ben Serena değilim, Humprey.

I'm not Serena, Humphrey.

PekâlPekâlâ, Bay Humprey.

OK, Mr. Humphrey.

Bakın, Bayan Humpreys

Look, Mrs Humphreys