Hwangbo

Komutan Hwangbo, burada ne işiniz var?

What are you doing here, Commander Hwangbo?

Doğru değil mi, Komutan Hwangbo?

Isn't that right, Commander Hwangbo?

Bayan Hwangbo neden burada değil?

Why isn't Miss Hwangbo here?

Lütfen babamı ve komutan Hwangbo'yu kurtarın.

Please save my father and Commander Hwangbo

Komutan Hwangbo, bu kıza gerçekten değer veriyor olmalısınız.

Commander Hwangbo, you must really value this girl

Siz önceki komutan Hwangbo Yoon musunuz?

Are you the former Commander Hwangbo Yoon?

Hwangbo Soo-jin, seni seviyorum.

Hwangbo Soo-jin, I like you.

Komutan Hwangbo mu?

Even Commander Hwangbo?