Indiana'da

Bu da Indiana Jones, ünlü arkeolog.

This is Indiana Jones, famous archaeologist.

Benim adım da, Indiana Jones.

My name is Indiana Jones.

Bu da Indiana'nın en şanslı adamı olmalı.

And this must be the luckiest man in Indiana.

Evet, Tam da Indiana Jones gibiyim.

Yes. I'm exactly like Indiana Jones.

Burası Indiana'da küçük bir kasaba değil. Burası Şikago.

This isn't some small town in Indiana, this is Chicago.

Indiana Jones da öyle.

Neither is Indiana Jones.

Iowa ya da Indiana'da bir kuzenim var.

I have a cousin in Iowa or Indiana

Özel Ajan Todd'un cenazesi yarın öğleden sonra Indiana'da yapılacak.

Special Agent Todd's funeral is in lndiana tomorrow afternoon.

Çünkü bir tane de Indiana'da var.

'Cause there's one in Indiana.

Indiana'da, değil mi?

Indiana, isn't it?