Intel

Şimdi, serbest intel komisyoncusu ve casusu.

Now, freelance intel broker and operative.

Bak, ben sadece intel için gidiyordum.

Look, I was just going for intel.

Askeri Intel o vardır.

The Military Intel has it.

Riker vardır kendi. Çete Intel veritabanı.

Riker's has their own Gang Intel database.

Intel, Abubakar'ın bir ittifak oluşturduğunu söylüyor bir başka asi grubun kalanlarıyla.

Intel says Abubakar's made an alliance with the remnants of another rebel group.

ItraCorp Intel tamamen yasal bir şirket.

ItraCorp Intel is a legitimate company.

Microsoft ve Intel'in birleşiminden daha büyük.

Bigger than Microsoft and Intel combined.

ItraCorp İntel size mi ait, Bay Rosencane?

Do you own ItraCorp Intel, Mr. Rosencane?

Schulze ve Intel,

Schulze vs. Intel,