Iowa

Bir de Tennessee, New York, Iowa, Ohio, Maine Wisconsin, Kentucky'de var.

We have one in Tennessee, New York, Iowa, Ohio, Maine, Wisconsin, Kentucky.

James Francis Ryan, soru işareti Iowa, soru işareti.

James Francis Ryan, question mark. Iowa, question mark.

Bir tane Tennessee, New York, Iowa, Ohio, Maine,

We have one in Tennessee, New York, Iowa, Ohio, Maine,

Neden öyle emin değilim, çünkü Iowa Eyalet'i de emin değil.

The reason I'm not sure is because the State of Iowa isn't sure.

Des Moines, Iowa'da bulunan bir şirket tarafından üretilmiş.

It's manufactured by a company in Des Moines, Iowa.

Blockbuster Video, Des Moines, Iowa.

Blockbuster Video, Des Moines, Iowa.

Des Moines, Iowa?

Des Moines, Iowa?

Chicago, ve Des Moines, Iowa.

Chicago, and Des Moines, Iowa.

Evet. Sioux City, Iowa.

Yeah, sioux city, Iowa.

İletişim USS Iowa, Güney Kore.

Contact USS Iowa, South Korea.