Irina

Lauren, Irina değil. Ben de kesinlikle sen değilim.

Lauren is not Irina, and I am definitely not you.

Seni tekrar görmek çok güzel Irina.

It's good to see you again, Irina.

Irina, koç iyi bir baba mı?

Irina, is the coach a good father?

Dinle. Irina, üzgün olduğunu biliyorum.

Listen Irina, I know you're upset.

Sen bir fahişesin İrina.

You're a whore, Irina.

Arvin Sloane bu binada mı? Ya da Irina Derevko?

Is Arvin Sloane in this building, or Irina Derevko?

İyi akşamlar, İrina.

Good evening, Irina.

Irina, seni görmek isteyen bir adam var.

Irina, a man is here to see you.

Irina, bize biraz limonata yap bebeğim.

Irina, grab us some lemonade, baby.

Irina, çalışmak için geç bir vakit değil mi?

Irina. A little late for practice, no?