Isaiah

Annemin babasının adı Isaiah Olive Branch Williams'mış.

My mother's father's name was Isaiah Olive Branch Williams.

Papaz Isaiah, çok özür dilerim.

Pastor Isaiah, I'm so sorry.

Samuel Henderson kardeşi Isaiah için burada, DC de.

Samuel Henderson from here in DC to his brother Isaiah

Çalıntı, madenci Isaiah Henderson tarafından

Stolen by the miner Isaiah Henderson,

Isaiah Stiles, yeni kefaletle serbest bırakıldı; rap şarkıcımız.

Isaiah Stiles just got released on bail; he's our rapper.

Rap şarkıcısı, Isaiah Stiles.

The rapper, Isaiah Stiles.

Terry Isaiah'tan bahsediyorsun, değil mi?

Talking about Terry Isaiah, right?

Isaiah, bölüm beş.

Isaiah, chapter five.

Papaz İsaiah onunla konuştu.

Pastor Isaiah talked to him.

Kardeşi, Isaiah Morrison.

Brother, Isaiah Morrison.