Jackson

Bu Daniel Jackson, Binbaşı Carter ve Albay O'Neill.

This is Daniel Jackson, Major Carter and Colonel O'Neill.

Binbaşı Samantha Carter, Dr Daniel Jackson ve Teal'c.

Major Samantha Carter, Dr Daniel Jackson and Teal'c.

Teşekkür etmek istedim şey için Jackson ve bugün olan her şey için.

I just wanted to say thanks for with Jackson and everything today.

Geçen gece Jackson'a ve ona ne olduğunu kimse biliyor mu?

Does anyone know what happened to her and Jackson last night?

Ve şimdi işe yaramaz olduğumu düşünen Hemşire Jackson bana hiçbir konuda güvenmiyor.

And now nurse Jackson, who already thinks I'm useless, doesn't trust me to do anything.

Benim adım Dr. Daniel Jackson.

My name is Dr Daniel Jackson.

Dr Samantha Carter, Dr Daniel Jackson, Teal'c, lütfen öne çıkar mısınız?

Dr Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson, Teal'c, would you please step forward?

Selam, ben Dr. Daniel Jackson.

Hi, I'm Dr. Daniel Jackson.

Ben Dr Daniel Jackson.

I'm Dr Daniel Jackson.

Bir sorun mu var Bay Jackson?

Is there a problem, Mr. Jackson?