We also found translations for word jake in English.

Jake

Güven bana, Jake. Küçük iyi bir asker olmak isteyeceksin.

Trust me, Jake, you wanna be a good little soldier here.

Onunla ve oğlu Jake ile çok önemli bir işim vardı.

I have a very important business with him and his son, Jake.

Jake bebeğim, sana bir kaç basit kural verdim ve sen onlara uymadın.

Jake baby, I gave you a few simple rules and you just couldn't follow them.

Jake, bu gece kendimi pek iyi hissetmiyorum. Eve gitmek istiyorum.

Jake, I really don't feel well tonight, I just wanna get home.

Jake, lütfen bana bir şans ver.

Jake, just give me a chance, please.

Sana bir soru sorabilir miyim Jake?

Can I ask you a question, Jake?

Herkes Jake için en iyisini istiyor.

Everyone wants what's best for Jake.

Jake, kapa çeneni ve otur.

Jake, shut up and sit down.

Jake altı, yedi, sekiz, dokuz

Jake six, seven, eight, nine

Jake, bir saniye buraya gel.

Jake, come here a second.