Jamison

Ben Teğmen Bello. Bu da memur Jamison Reagan.

I'm Lieutenant Bello, this is Officer Jamison Reagan.

Bu da memur Jamison Reagan.

This is Officer Jamison Reagan.

Merhaba, ben Cathy Jamison. Doktor Sherman için arıyorum tekrardan.

Hello, this is Cathy Jamison calling for doctor Sherman again.

Bay ve Bayan Jamison?

Mr. and Mrs. Jamison?

Paul Jamison, ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı?

Paul Jamison, do you have anything to add to that?

Mutlu yıllar Bayan Jamison.

Hey, happy birthday, Mrs. jamison.

Merhaba, ben Paul Jamison.

Hi, I'm Paul Jamison.

Peki Pablo Jamison, sizi bir sonraki Neşe Kleinman yapan nedir?

So, Pablo Jamison, what makes you the next Joy Kleinman?

Ben Bayan Jamison bu arada.

I'm Mrs. Jamison, by the way.

Ben Andrea'nın öğretmeniyim, Cathy Jamison.

I'm Andrea's teacher, Cathy Jamison.