Jane

Ama o zeki kadın, Sarah Jane Smith, o beni buldu ve iyi biri yaptı.

But this brilliant woman, Sarah Jane Smith, she found me. And she made me good.

Jane, nerede olduğunu ya da ne olduğunu bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum.

Jane, I don't know where you were, or what happened, but I do know this

Yeni hizmetçimiz, Jane, gerçekten bir savaş dulu ve bir çocuğu var ve bunun için ona saygı duyuyoruz.

We have a new maid, Jane, who really is a war widow, with a child, and we respect her for it.

Jane, biliyorum buraya gelmek zor, özellikle de böyle ve özür dilerim.

Jane, I know it's hard coming here, especially like this, and I'm sorry.

Bu kapsamlı bir soru Bay Jane, şu an biraz meşgulüz.

That's a big question, Mr. Jane, and we're a little busy right now.

Bu benim arkadaşım, Sarah Jane.

This is my friend Sarah Jane.

Burada çalışan Sarah Jane Johnson isimli bir kız var mı?

Is there a girl named Sarah Jane Johnson working here?

Merhaba, bayanlar ve baylar. Benim adım, Patrick Jane.

Ladies and gentlemen, my name is Patrick Jane.

Ama Sarah Jane için daha iyi bir anne olamazdı.

But you couldn't have been a better mother to Sarah Jane.

Şimdi de benim sana bir sorum var Bay Jane.

Now I have a question for you, Mr. Jane.