Jim

Ben bu hafta sonu, size söz veriyorum, tamam, Jim ve Michelle bol zaman orada olacak mı?

I promise you, this weekend, there is going to be plenty of Jim and Michelle time, okay?

Anne, bu benim en iyi arkadaşım ve ortağım, Jim.

Mom, this is my best friend and partner, Jim.

Jim, bu akşam beni yemeğe çıkardığın için teşekkür ederim.

Jim, thank you for taking me out for dinner tonight.

Bak, sen ve Jim burada her ne peşindeyseniz büyük bir hata yapıyorsunuz.

Look, whatever you and Jim are up to here, you are making a huge mistake.

Ama sana Jim Young hakkında küçük bir şey söylememe izin ver.

But let me tell you a little something about Jim Young.

Bu harika bir düğün hediyesi olurdu, Jim.

And it would be a wonderful wedding present, Jim.

Jim, hakkında konuşmak istediğiniz bir şey var mı?

Jim, is there anything you want to talk about?

Hey, Jim, hazır olduğunu düşünüyor musun? buradayız, Jim, buraya bak.

Hey, Jim, you think you're ready? Right here, Jim, look here.

Beni dinle Jim, onu öldürmek iyi bir fikir mi?

Listen, Jim, is it such a good idea to kill him?

Hayır, aslında Jim harika bir yıl geçirdi.

No, no. Jim had a great year, actually.