Joe

Bu harika bir fikir, Joe, çünkü bir daha asla eve geri gelmeyecek.

That's a good idea, Joe, because he will never come back home now.

Üç yıl oldu Joe. bana hâlhâlâ kızgın değilsin, değil mi?

It's been three years, Joe. You're not still mad at me, are you?

Dur bir dakika, Joe, bu harika bir fikir.

Wait a second, Joe, that's a great idea.

Joe sana söylemem gereken bir şey var.

Joe There's something I have to tell you.

Joe, bu çok kötü bir fikir.

Joe, this is such a bad idea.

Ben sadece seni yeniden görmek istedim, Joe.

I just wanted to see you again, Joe.

Ama Seni tekrar görmek çok hoştu, Joe. Gerçekten.

But it's been lovely to see you again, Joe, really.

Hey, dur bir dakika, Joe.

Hey, wait a minute, Joe.

Ama Seni tekrar görmek çok hoştu, Joe.

But it's been lovely to see you again, Joe.

Tamam, iyi, Joe Campbell Pazartesi öğleden sonra öldü. şey o zaman oldu mu?

Okay, well, Joe Campbell died Monday afternoon. Did something happen then?