Joey

Joey için kendimi kötü hissediyorum, ama bu çok önemli bir fırsatı.

You know, I feel terrible about Joey, but it's a great business opportunity.

Üzgünüm, Joey ama ben daha iyisini hak ediyorum.

I'm sorry, Joey, but I deserve better than that.

Şu andan itibaren artık Joey ve Ross, en iyi arkadaşlar olacak.

From now on, it's gonna be Joey and Ross, best friends.

Düşünüyorum da, belki de Joey şu ara benim için doğru kişi değil.

I'm thinking that maybe Joey isn't the right guy for me right now.

Bundan böyle en iyi arkadaşlar Joey ve Ross olacak, tamam mı?

From now on, it's gonna be Joey and Ross, best friends. Okay!

Tamam, bak, o konuda çok üzgünüm Joey.

Okay, look, I'm really sorry about that, Joey.

Son mesajı bu belki de bu yüzden Joey'i bıraktı.

That's the last message there. Maybe that's why she left Joey.

Joey, sana bir soru sormama izin ver.

Joey, let me ask you a question.

Hey, Joey, bana bir iyilik yap.

Hey, Joey, do me a favor.

Evet, biliyorum! Joey de biliyor ama Ross bilmiyor, o yüzden bağırmayı kes!

Yes, I know, and Joey knows, but Ross doesn't so you have to stop screaming!