Jones'un

James Earl Jones'un siyah bir yüzü var!

James Earl Jones has a black face!

Ve Bayan Tiffany Case "Jones"un başka bir otelde ömür boyu rezervasyonu var.

And Miss Tiffany Case "Jones" has a lifetime reservation at another hotel.

İyi değil, fakat hala Terrance Jones'un parmak izleri olan silah elimizde, ve ben hiç bir cinayet davasını kaybetmedim.

It's not good, but we've still got the gun with Terrance Jones' prints, and I've never lost a murder trial.

Sence bay Jones'un ne demek istedi?

What do you think Mr. Jones meant?

Selam, rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ben Tre Cooper, Greg Lindley Jones'un menajeriyim.

Hi, I'm sorry to bother you, my name's Tre Cooper, I represent Greg Lindley Jones

Bence Percy Jones'un zamana ihtiyacı var.

I think Percy Jones needs more time.

Jack, Cutler Beckett'in elinde Davy Jones'un kalbi var.

Jack, Cutler Beckett has the heart of Davy Jones.

Yarın öğleden sonra Jones'un evinde senin için havuz partisi var tamam mı?

Tomorrow afternoon, pool party at Jones' to welcome you back, okay?

Ve bu da Başkanımız Charles Ohara Saint-Jones'un torunu Bayan Scarlet.

And this is our chairman, Charles Ohara S aint-Jones' grand-daughter, Ms. Scarlet

Casey Jones'un dönüşünü duydun mu? Başrolde Albay Moncavage ve altı Uzakdoğulu var.

Did you hear about the return of Casey Jones starring Col. Moncavage and six orientals?