We also found translations for word jordan in English.

Jordan

Bay Jordan ve Bay Larry King haklılar, New York artık güvenli değil.

Mr. Jordan and Mr. Larry King are right, New York is not safe anymore.

Söylesene Jordan, ne zamandan beri adam kaçırma bu yeni dininin bir parçası oldu?

Tell me, Jordan, since when did kidnapping become part of this new religion of yours?

Dr. Jordan bana birkaç hafta önce bir resim yolladı.

Dr Jordan sent me a picture a few weeks ago.

Hal Jordan, ya gördüğüm en kötü pilot ya da en iyisi. Emin değilim.

Hal Jordan, worst pilot I've ever seen. or the best, I'm not sure.

Ben Özel Ajan Jordan Todd, özel ajanlar Rossi, Hotchner, Prentiss

I'm special agent jordan todd, special agents rossi, hotchner, prentiss

Dr. Jordan, bugün geri geldiğiniz için teşekkür ederim.

Thank you for coming back today, Dr. Jordan.

Jordan, sana gerçekten söylemek istediğim bir şey var.

Jordan, there's something I really want to say to you.

İyi akşamlar Bayan Jordan.

Oh, good evening, Mrs. Jordan.

Hal Jordan, ya gördüğüm en kötü pilot ya da en iyisi.

Hal Jordan, the worst pilot I've ever seen,.. or the best.

Korkarım eğer Bay Jordan bu hafta sonu Las Vegas'a giderse ölecek.

I'm afraid if mr. Jordan goes to las vegas this weekend, He's gonna die.