Justin

Soldaki Kevin Shepherd, Amy Shepherd ve Jessica Hall ve Justin Green'in telefon kayıtları.

On the left, the phone records of Kevin Shepherd, Amy Shepherd Jessica Hall and Justin Green.

Justin, sana kahvaltı ya da bir şeyler hazırlamamı ister misin?

Oh, Justin, do you want me to make you some breakfast or something?

Hiç kimse onun ne kadar güzel olduğunu göremiyordu çünkü o görünmezdi Justin dışında herkes için görünmezdi.

Nobody could see how beautiful she was because she was invisible invisible to everyone except Justin.

Sana yemin ederim, Justin, o günden beri onu hiç görmemiştim.

I swear to you, Justin, I have not seen him since it happened.

Bu senin ilk mücadelen ama acele etsen iyi olur, Justin.

That's your first challenge. But you'd better hurry, Justin.

Lloyd ve Rosa, Hillary ve Justine, Lisa ve June, Bay Livingston ile Herbert dayı geliyor.

There'll be Lloyd and Rosa, Hillary and Justine Lisa and June, Mr. Livingston Uncle Herbert.

Lütfen onu bana geri ver, Justin.

Please give it back to me, Justin.

Seni buraya ne getirdi, Justin?

So, what brings you here, Justin?

Justine, bu sadece bir başlangıç. çok tuhaf bir şey bu.

Justine, this is just the beginning of something very interesting.

Mesela Justin, harika bir patronsun ve mükemmel bir dansçı.

Like, Justin, you are an incredible boss and a great dancer.