Körmüşüm

Körmüşüm gibi davranıyor ama ben kör değilim.

He's still treating me like I'm blind.