Kaçıran

Birisi bu sabah Oliver ile yatakta kahvaltıyı kaçırmış gibi görünüyor.

Looks like somebody missed breakfast in bed with Oliver this morning.

Her şey orada ve biz onu kaçıracağız.

It's all there, and we're gonna miss it.

Bu adam küçük bir çocuğu kaçırdı.

This man took a small child.

Şimdi bir kadını öldürdü, kızını kaçırdı ve bir de polis öldürdü.

Now he's murdered a woman, Kidnapped his daughter, and killed a cop.

Onu kaçıran hakkında bir fikrin var mı?

Do you have any idea who took him?

Çünkü her zaman kaçırılan ikinci ve üçüncü bir çocuk oluyor.

Because there's always a second child taken and then a third.

Ama birisi onu kaçırdı.

But someone took him.

Bu yüzden kaçırdı onu, o kolay bir hedef.

That's why he took her, she's an easy mark.

Dur bir dakika, sizce oğlumu bir köpek adam kaçırdı?

Wait, so you think a dog man thing took my son?

Sen tamamen aklını kaçırdın?

Have you completely lost your mind?