Kaş

Dinle Kung Pao Chicken, eski, yaşlı erkek arkadaşın kendi kaşındı.

Listen, Kung Pao Chicken, your old, old boyfriend brought this all on himself.

Senin kaşlarını almış. Bu iyi bir şey değil.

She's got your eyebrows Oh, that's not a good thing!

Güzel bir kaş çizgisi var. ve güzel güçlü bir çene.

Well, he does have a good brow line and nice, strong jaw.

Georgina Sparks, bir puset, ve çatık kaşlarıyla Dan'in babası görüldüler.

GOSSlP GlRL: Spotted, Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.

Biliyor musun, ben sadece kaş uzmanı değilim.

You know, I'm not just an eyebrow expert.

Hipnoz da büyük kaşları olan çaresizler için.

And hypnosis is for losers with big eyebrows.

Ben de şu kaşları hemen şimdi jöleleyeceğim.

And I'm gonna wax those eyebrows right now.

Washington'un omuru, Einstein'ın kaşları.

Washington's backbone, Einstein's eyebrows.

Kaşlarını ve şu Fransız şeyi.

The eyebrows and the French thing.

Kaşlarını her zaman bu şekilde tut.

Always keep your eyebrows like this.