Kanunu'nu

Papa Pius XI hazretleri Calles Kanunu'nu kınadı.

His Holiness Pope Pius XI condemns the Calles Law.

Şimdi herkes biliyor. Ben Hanımın Kanunu'nu herkesin iyiliği için yazdım.

But everyone knows now, I wrote Mam's Law for the good of everyone!

Lieneke Kanunu"nu bilmiyor musun?

Don"t you know "Lieneke"s Law"?

Bu ifade alımı Gizli Bilgi Usulü Kanunu'nu ihlal edebilir.

This testimony may infringe on the Classified Information Procedures Act