Karşılıklı

Sana bir şey getirdim. Ama karşılığında bir şey istiyorum.

I have something for you, but I want something back.

Sana bir şey sormak istiyorum ve bana karşı tamamen dürüst olmanı istiyorum.

I'm gonna ask you something and I want you To be completely honest with me.

Ama sen bana karşı iyisin.

But you are good to me.

Bana karşı lütfen bu kadar iyi olma.

Please don't be so good to me.

Ona karşı hala bir şeyler var, değil mi?

You still got a thing for her, don't you?

Bak, ben sana karşı dürüst oldum, çünkü senin de bana karşı dürüst olduğunu düşündüm.

Look, I was honest with you because I thought you were being honest with me.

Sana karşı iyi mi?

Is he good to you?

Bana karşı çok iyi.

He's very good to me.

Çünkü ihtiyacın var, ve çünkü sen de bana karşı naziksin.

Because you need it, and because you were nice to me.

Bana karşı dürüst olduğun için, ben de sana dürüst olmak istiyorum.

Because you're being honest with me, I I want to be honest with you.