Karanlığın

Sen güzel, güçlü bir kadınsın. Cömert bir dost ve bu karanlık dünyadaki parlak bir ışıksın.

You're a beautiful, strong woman, a generous friend, and a bright light in a sea of dark.

Fakat biliyorsun, çok ama çok dikkatli olmamız gereken karanlık bir yer var

But you know, there's one dark place that we have to be very careful in

Ama dünya gerçekten de çok küçük ve karanlık bir yer.

But the world is really a very small and dark place.

Hayal gücün karanlık ve saçma ama en azından mesaj orada bir yerlerde gömülü vaziyette.

Your imagination is dark and ridiculous, but at least the message is buried in there somewhere.

Ama O Zaman'da Karanlık Bir Lord Yerine Karanlık Bir Kraliçe Olurdu. Karanlık Değil Ama, Güzel Ve Korkunç

In place of a dark lord, you would have a queen not dark but beautiful and terrible as the dawn!

Siyah ve beyaz, aydınlık ve karanlık gibi.

Like black and white, light and dark.

Bu bizim için karanlık bir gün.

This is a dark day for us.

Her şey soğuk ve karanlık olacak.

Everything will be cold and dark.

Tam olarak karanlık bir gece değil.

This isn't exactly a dark night.

O an ne kadar karanlık olursa olsun, sevgi ve umut her zaman mümkündür.

no matter how dark the moment, love and hope are always possible.