Karga

Bazen bir karga onlara yol gösterir. Çünkü bazen sevgi ölümden daha güçlüdür.

Sometimes a crow shows them the way because sometimes love is stronger than death.

Hiç karga ya da ona benzer büyük bir kuş tarafından saldırıya uğradın mı?

Have you ever been attacked by a crow "or similar large bird? "When I was nine,

Hiç bir karga ya da benzeri bir kuş tarafından saldırıya uğradın mı?

Have you ever been attacked by a crow or similar large bird?

Bir aslan ve bir karga, garip bir ittifak içinde ceset deryalarında savaşıyor.

A lion and a crow in strange alliance, fighting across a sea of corpses.

Bazen bir karga onlara yol gösterir.

Sometimes a crow shows them the way.

hiç kuş, karga, trafik sesi yoktu.. her kasette sadece benim sesim vardı.

there wasn't any bird, crow or traffic.. every tape had only my voice.

En azından Karga Kral ile bir şansımız var.

At least with King Crow, there's a chance.

Baba, Kara Karga ve benim anlaşmazlıklarımız vardı. ama benim onu öldürmem mümkün değil

Father, Black Crow and I had our differences but I can't possibly kill him

Bak, seni yaşlı karga, bu federal bir

Look, you old bat, this is a federal

Bir karga ve bir aslan garip bir ittifakta.

A lion and crow in strange alliance.