Kartal

Tamam, John Çığlık Atan Kartal. Buraya gel

All right, John Screaming Eagle, come here.

Ve şimdi Atlantic Eastern Kartalları için şu anki konferans şampiyonu Doug Nelson dalacak.

Now diving for the Atlantic Eastern Eagles current conference champion Doug Nelson.

Beyaz Kartal Kralı, Siz büyük bir kung fu ustasısınız

King of White Eagle you are a great kung fu master

Komuta Merkezi, derhal bir Acil Durum Kartal'ına ihtiyacım var.

Command Center, I need an emergency Eagle immediately.

Ben Şakıyan Demir Kartal ve bu benim silah arkadaşım

I'm Iron Eagle Sung and this is my brother in arms

Büyük, güzel bir kartal gibi.

Like a big, beautiful eagle.

Kartal, onu almak için geri gelecek mi?

Is the eagle going to come back for her?

Usta Chang Mo-Kei, yanında Beyaz Kartal Kralı ve Yeşil Yarasa Kralı ile efendiniz ile görüşmek istiyor

Master Chang Mo-kei together with King of White Eagle and King of Green Bat want to meet your master

Kara Kartal için çok önemli.

Very important for Black Eagle.

Kartal Göz adındaki bir proje üzerinde.

Yes. On a project called Eagle Eye.