Keller

Ben Müdür Yardımcısı Tom Mason, bu Richard Keller Ajan,

I'm Deputy Director Tom Mason, this is Agent Richard Keller,

Sana söylüyorum, Keller bulmak için en iyi şansımız.. Catherine'i takip etmek.

I am telling you, our best chance of finding Keller, is to follow Catherine.

Tamam, Chris Keller sahte bir isim kullanmış olabilir ama çok seksisin bu arada.

Okay, Chris Keller was using a fake name, but you look hot, by the way.

Beni dinle. Benim adım Dr. Jennifer Keller.

Listen to me. my name is Dr. Jennifer keller.

Benim adım Dr. Jennifer Keller.

My name is Dr. Jennifer Keller.

Dr. Keller, acil tıbbi bir durum var.

Dr. Keller, we have a medical emergency.

Seni duyuyorum, Yarbay, ama ben artık Dr. Keller değilim.

I hear you, Colonel, but I'm not Dr. Keller anymore.

Bu artık sadece Dr. Keller hakkında değil.

This isn't just about Dr. Keller anymore.

İyi günler, ben Dedektif Frank Keller.

Good afternoon, I'm Detective Frank Keller.

Dr. Beckett, daha önce söyledim, ben artık Jennifer Keller değilim.

Dr. Beckett, I already told you, I'm not Jennifer Keller anymore.