Khan'ın

Bu Pakistan'ın geleneksel kıyafeti değil ama Bayan Khan.

Well, it's just not traditional dress in Pakistan, Mrs Khan.

Yani eğer Mata Hari ve Genghis Khan'ın kızı olsaydı bu Hetty olurdu.

I mean, if Mata Hari and Genghis Khan had a daughter, it'd be Hetty.

Peki ya Wali Khan'ın karısı ve çocuğu

What about Wali Khan's wife and child..

Efendim, Tees Maar Khan'ın tutukladık.

Sir, we've arrested Tees Maar Khan.

Sher Khan'ın bu davayla hiçbir ilgisi yok.

Sher Khan's got no connection with this case.

Joe Montana ya da Khan'ın Gazabı gibi.

like Joe Montana or "Wrath of Khan.

Siz Amir Khan'ın babası mısınız?

are you amir khan's father?

Faizal Khan'ın kimsenin korumasına ihtiyacı yok.

Faizal Khan doesn't need anyone's protection.

Sonunda, Rizvan Khan'ın masum olduğu kanıtlandı.

Finally, Rizvan Khan's innocence has been proved.

Bu Faizal Khan'ın arabası değil mi?

Wasn't that Faizal Khan's vehicle?