Kippie

Kippie Kann Live"ve" Küçük Kara Kitap" bu sözlerin ardından geri dönecek.

Kippie Kann Live and "Little Black Book" will be back after these words.

"Kippie Kann Live"a hoş geldiniz.

Welcome to Kippie Kann Live.

Kippie Kann Live"a tekrar hoş geldiniz.

Welcome back to Kippie Kann Live.

Kippie Kann Do"ya hoş geldiniz!

Welcome to Kippie Kann Do!

Şimdi sen Jamie Langenbrunner ve Brian Rafalsky ile ilgili olarak Kippie Kann'le mi konuştun?

Were you just talking to Kippie Kann about Jamie Langenbrunner and Brian Rafalsky?

Stacy, Kippie senin fikrini de beğendi.

Stacy, Kippie liked your idea too.

İşte senin şovun, Kippie.

There's your show, Kippie.

Barb, Carl, Kippie.

Barb, Carl, Kippie.

Ve sırada Kippie.

And cue Kippie.

Kippie beklemeyi sürdüremez, Carl!

Kippie can't keep covering, Carl!