Kolombiya'da

Bu Vietnam'da, Kolombiya'da, Afganistan'da işe yaradı.

Hell, it worked in Vietnam, Colombia, Afghanistan.

Saniyeler sonra ya ALC ya da Kolombiya polisi burada olacak.

Either the ALC or the Colombian police will be here within seconds.

Kolombiya bağlantıları da var.

They got a Colombian connection.

Kolombiya'da havai fişek yok ki.

You don't have fireworks in Colombia.

Kolombiya boyun bağı ya da kafana bir kurşun.

Colombian necktie or bullet in the head.

Çifte vatandaşlığı var, burada ve Kolombiya'da.

He's got dual citizenship here and Colombia.

Dört yıI önce Kolombiya'da bir volkan patladı.

Four years ago, a volcano erupted in Colombia.

Ve Kolombiya'da bir adresini.

And an address in Colombia.

O Peru'daydı. Kolombiya'da değil.

That was Peru, not Colombia

Solstar enerji hizmetleri sektöründe bölgesel bir kuvvet. Kolombiya'da büyük izleri var hatta.

Solstar's a regional heavyweight in the energy-services business big footprint in Colombia.