Turkish-English translations for Kolombiya:

Colombia · Colombian · Columbia · other translations

Kolombiya Colombia

Kolombiya, Guatemala, Filipinler Meksika, Yeni Zelanda, Yeni Gine.

Colombia, Guatemala, the Philippines Mexico, New Zealand, New Guinea.

Bu Vietnam'da, Kolombiya'da, Afganistan'da işe yaradı.

Hell, it worked in Vietnam, Colombia, Afghanistan.

Kolombiya'nın Batallon Cartagena askeri üssü.

Colombia's Batallon Cartagena military base.

Click to see more example sentences
Kolombiya Colombian

Dün gece yeni bir Kolombiya restoranına gittim.

I went to a new Colombian restaurant last night.

Bu bir Kolombiya geleneğidir.

That's a Colombian tradition.

Bu geleneksel Kolombiya pançosu.

It's a traditional colombian poncho.

Click to see more example sentences
Kolombiya Columbia

Kolombiya uzmanı değilim ama görünüşe göre CEO'su bir skandala karışmış.

I'm not an expert on Columbia but apparently the C.E.O. has been involved

XM Uydu Radyosu dijital kablo seni Kolombiya yayın sistemine getiriyor

XM Satellite Radio Digital cable brings you Columbia Broadcasting System

Bu uyuşturucu ağı ilk hattını açtığı Kolombiya ile

This drug network opened the first pipeline between Columbia and

Click to see more example sentences