Komutanlığı

Yıldız filosu komutanlığı, Ben Amiral James T. Kirk, Bir Klingon gemisi ile dünyaya yaklaşıyoruz.

Starfleet command, this is Admiral James T. Kirk, on route to earth aboard a Klingon vessel.

Savunma Güvenlik Komutanlığı

Defense Security Command

Yıldız Filosu Komutanlığı, zor bir karar vermeli.

Starfleet Command has a difficult decision to make here.

Halkın Merkezi Hava Savunma Komutanlığı.

The People's Central Air Defense Headquarters.

Kaptan ben Yıldızfilosu Komutanlığı'ndan Binbaşı Reginald Barclay.

Captain this is Lieutenant Reginald Barclay at Starfleet Command.

Az önce Yıldız Filosu Komutanlığı ile konuştum.

I've just spoken with Starfleet Command.

Halkın Merkezi Hava Savunma Komutanlığı.

The People's Central Air Defence Headquarters.

Yıldız Geçidi Komutanlığı küçük bir nükleer aygıt sağlayabilir.

Stargate Command could provide a small nuclear device.

Stargate Komutanlığı bir bölüm olarak NASA değil. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

Stargate Command is a branch not NASA. of the United States Air Force.

Savunma Güvenlik Komutanlığı Albay S.H. Min

Defense Security Command Colonel S. H. Min