Kurt

Bu gece eğer bir kurt daha varsa, bu senin hatan olur.

If there's another one tonight, it's gonna be your fault.

Uzun zaman önce yeni bir aile kurdu.

She started a new family a long time ago.

Şey, biliyorsun destek, kurt için teşekkürler, özellikle ben gerçekten ihtiyacım var.

Well, you know, thanks for the support, wolf, especially when I really need it.

Seni bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim ama, Kurt, sana bir şey sormam gerek.

I am awful sorry to bother you at this hour, but, Kurt, I have to ask you something.

Bir arkadaşım yeni bir kurdu, ben de ona iyi bir fiyat verdim.

A friend of mine started up a business and I gave him a good price.

Gerçek babası gitti ve yeni bir aile kurdu.

His real father left and started a new family.

Korkarım ki, bu yeterince iyi değil eski kurt.

I'm afraid that's not good enough, old man.

Kurt, yapmaya çalıştığın şey için minnettarım ama ikimiz de ne olduğunu biliyoruz.

Kurt, I really appreciate what you're trying to do, but we both know what happened.

Ama şöyle düşünürsen, o gerçek bir canavar değildi, vampir ya da kurt adam gibi değildi.

But he wasn't really a monster, if you think about it, like a vampire or a werewolf.

Şey, bu farklı bir masal, Bu farklı bir kurt, ve o küçük domuzcuğunu istiyor.

Well, it's a different fairy tale, it's a different wolf, and he wants his little piggy.