Kurt

Çok korkmuş bir çocuk gibisin. Sana bir peri masalı anlatmak istiyorum. Ormanda bir kurt varmış.

You're such a scared child, I want to tell you a fairy tale A wolf, in the forest.

Burada gerçekten güzel bir hayat kurdun.

You made a really good life here.

Tanıdığım herkesin içinde kurt gördüm ve ben senin içinde de bir kurt gördüm.

I've seen the wolf in everybody I ever met and I see a wolf in you.

Annem bir Amerikalı ile yeni bir hayat kurdu.

My mother made a new life with an American.

Bak adamım. Bir hata yaptı, arkadaşı ona tuzak kurdu.

Look, man, he made a mistake, his friend set him up.

Kurt için güzel ve uzun bir tatil ve.. Tatil mi?

A good long vacation for kurt and a vacation?

Doktor ve benim aramda bir bağlantı."Kötü Kurt"burada," Kötü Kurt" orada.

It's a link between me and the Doctor, Bad Wolf here, Bad Wolf there.

Bu gece bunun bir önemi yok. Çünkü bu gece kurt avına çıkıyoruz.

Tonight, it doesn't matter because tonight we're going on a wolf hunt.

Büyük kötü kurt nerede?

Where's the big bad wolf?

Eve geri döndü ve kendine bir kurdu.

Came back home and got himself a job.