Kurt

Bu yüzden mi gizli bir oda kurdu?

That that's why he built the secret room?

Sen Alexis için bir tuzak kurdun ve şimdi de biri senin için kurdu.

You set a trap for Alexis and now someone, or something, has set one for you.

Belki de sen kendi işine bakmalısın kurt kız.

Maybe you should mind your business, wolf girl.

Büyük, kötü bir kurt var.

There's a big, bad wolf.

Herkes büyük, kötü bir kurt adam olacak kadar şanslı değil Derek.

Well, Derek, not everyone's lucky enough to be a big, bad werewolf.

Büyük ve kötü bir kurt gibi mi?

Like a wolf? A big bad one?

O kitabı yıllar önce yazdın ama seninle iki ay önce irtibat kurdu.

You know, you wrote that book years ago, but he contacted you two months ago.

Çok güzel bir hayat kurdu.

He's made a very sweet life.

Bir yıl önce vampirler, kurt adamlar ve zombiler California'nın San Farnando Vadisi'ne dadandılar.

One year ago vampires, werewolves, and zombies descended upon California's San Fernando Valley.

Hey, hey yaşlı kurt!

Hey. Hey, old dog!