Kurt

Ya da biri ona tuzak kurdu.

Or somebody set him up.

Hey, Kurt, bu Jerry, ve George ve Kramer.

Hey, Kurt, this is Jerry and George and Kramer.

Buraya gel, küçük kurt.

Come here, little wolf.

Kurt için güzel ve uzun bir tatil ve..

A good long vacation for Kurt and

Yeni bir yaşam kurdu.

She's made a new life.

Ama dışarıda bir kurt var ve tavukları korumak için bir erkeğe ihtiyacımız var.

But there is a wolf about and we need a man to protect the chickens.

Bana bak, Ernest Hemingway, Van Gogh ve Kurt Cobain ile takılıp içiyorum.

Wow, look at me. Hanging out drinking with Ernest Hemingway, Van Gogh and Kurt Cobain.

Ben bir kurt değilim.

Well, I'm not a wolf.

Beni bir erkek ve kurt olarak yetiştirdin bir hırsız ve korkak olarak değil.

You raised me to be a man and a wolf, not a thief and a coward.

Birkaç gece önce, kızı bir kurt tarafından öldürüldü.

Several nights ago, her daughter was killed by a wolf.