Kurt

İyi günler Bay Kurt.

Good day, Mr. Wolf.

Hayır, bu bir kurt.

No, that's a wolf.

Kurt ve ben seninle bir şey hakkında konuşmak istiyoruz.

Kurt and I would like to talk to you about something.

Sıradan bir kurt saldırısı değildi bu.

This wasn't an ordinary wolf attack.

Ama senin baban bir kurt adam değil.

But your father is not a werewolf.

Bunu daha önce duymuştum, "Kötü Kurt.

But I've heard that before. Bad Wolf.

Büyük kötü kurt benim?

I'm the big bad wolf,

Ben bir kurt adamım, o da bir vampir. Bu yüzden hayaletleri görebiliyoruz.

I'm a werewolf and he's a vampire and that's how we can see ghosts.

Bekle, bu kurt değil.

Wait, that's not the wolf!

Biri ona tuzak kurdu.

What? Someone set him up.