Kurt

Sen nasıl kurt adam olabilirsin?

How can you be a werewolf?

Bu kurt ruhumu

This Wolf Spirit

Kurt adam laneti böyle işler.

That's how the werewolf curse works.

Rachel, Santana, Mercedes, hatta Kurt gibi.

Rachel, Santana, Mercedes, even Kurt.

Beni güçlü bir kurda dönüştür!

Change me into a powerful wolf!

Profesör Boris Kurt!

Professor Boris Kurt!

Aşık bir kurt adam.

A werewolf in love!

Geldiğinden beri herhangi bir kurt adam gördün mü?

Have you seen any werewolves since you landed?

Bu kulübü babası Orson kurdu.

His father Orson built this club.

Neler oldu, Kurt?

What happened, Kurt?