LEE

Bayan Lee, tekrar rahatsız ettiğim için üzgünüm, ama size birkaç sorumuz daha var.

Mrs. Lee, I'm very sorry to bother you again, But we have a few more questions.

Söyle hadi lütfen Lee. Çünkü bu gerçekten hiç hoş değil.

Just tell me, please, Lee because this is actually really not very nice.

Ejderha Lee, gerçekten prens olduğunu mu sanıyorsun sen? Bir erkeğin hayatı senin için bir hiç mi?

Dragon Lee, you really think you're a prince? man's life is worth nothing for you?

Onun gerçek adı Charles Lee Ray.

His real name is Charles Lee ray.

Lee, bu senin son şansın!

Lee, this is your last chance!

Lee, sana söylemem gereken bir şey var.

Lee, there's something I need to tell you.

Bunun için özür dilerim, Bay Lee.

I'm sorry for that, Mr Lee.

Fakat Lee için başka bir kelime yok.

But, um, yeah, there's no other word for Lee.

Bay Lee, bu özel bir mesele.

Mr. Lee, this is a private matter.

Ben Dedektif Carter, bu da Müfettiş Lee.

I'm Detective Carter, this is Inspector Lee