Lacey

Hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm Lacey ama baban ve ben tekrar bir araya gelmiyoruz.

I am sorry to disappoint you, Lacey, but your father and I are not getting back together.

Bay ve Bayan Fischer. Lacey. Duncan.

Mr. and Mrs. Fischer, Lacey, Duncan.

Anne Shawn Bay ve Bayan Fischer, Lacey, Duncan.

Mom, Shawn, Mr. and Mrs. Fischer, Lacey, Duncan.

Todd sana Lacey ile benim daha fazla vakit geçirmem hakkında bir şey dedi mi?

Has Todd said anything to you about Lacey spending more time with me?

Bu konu hakkında düşündüm ve sanırım Lacey hafta sonu seninle kalmalı.

I thought about it, and I think Lacey should stay with you this weekend.

Ben Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan Ajan Lacey ve bu da, Ajan Botwin.

I'm Agent Lacey with Central Intelligence, and this is my partner, Agent Botwin.

Ama Lacey daha güçlü, daha olgun ve hiç olmadığı kadar daha sorumlu artık.

But Lacey is stronger, more mature and more responsible than ever before.

Lacey bu gece senin hikâyeni dinlemekten daha önemli bir şey yok benim için.

Lacey, there is nothing more important tonight than me hearing your story.

Shawn. Bay ve Bayan Fischer. Lacey.

Shawn, Mr and Mrs Fischer, Lacey, Duncan.

Baba, bu güzel bir fikir ama Lacey ve Ed arasında karmaşık bir dinamik var.

Dad, it's a nice idea, but Lacey and Ed have a very complex dynamic.