Laredo

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım.. Tommy Webber!

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo, Tommy Webber!

John Ross, bütün bunlar bize o gece onun uçağının Nuevo Laredo'da olduğunu söylüyor.

John Ross, all that tells us is that his plane was in Nuevo Laredo that night.

Topçu Laredo için sıcak bir ağırlama duyalım..

Let's hear a warm welcome for crack gunner Laredo

Frank'in Nuevo Laredo'da planladığı kumarhane küçük bir dünya.

Small world that Frank planned a casino in Nuevo Laredo.

Biz bir müze sergisiyiz, Laredo.

We're museum exhibits, Laredo.

Son durak: Nuevo Laredo.

Last stop, Nuevo Laredo.

Komik olan ne, Bay Laredo?

What's so funny, Mr. Laredo?

Nuevo Laredo kulesi.

Nuevo Laredo tower.

Genç Laredo, nasıl da büyümüşsün.

Young Laredo, how you've grown.

Ben kimim, yazan Danny Laredo.

Who I am, by Danny Laredo.